I løpet av høsten 2021 vil Buvald Bygg & Anlegg starte med elementproduksjon i vår hjembygd Flesberg. Vår produksjon vil i første rekke bestå av små- og mellomstore hytter, uthus og saunaer.

Det oppnås en rekke fordeler ved bruk av ferdige veggelementer :

  • Kortere byggetid – raskere til tett hus!
  • Større kapasitet, flere boenheter kan bygges på samme tid.
  • Reduserte riggkostnader – hurtigere produksjon på byggeplass.
  • Redusert fuktighet i bygg.
  • God kvalitet, elementene er bygget i optimalt miljø.